นวัตกรรมซิป

During the process of designing new protective shoes, we couldn’t find a zipper on the market that can meet our needs. Hence, our designers invented a new water-proof and air-tight zipper for the protective shoes. The new zipper has a clever connection which solves the problem that other water-proof zippers have - they cannot completely separate two parts. It is water-resistant while allowing the cover to be quickly removed and replaced.
กันน้ำ

การออกแบบเดิมของ 3D พิมพ์ยึดปิดผนึกช่องว่างในซิปเมื่อบังคับเพื่อขจัดความเป็นไปได้ของการรั่วซึมการปรับปรุงพิเศษเพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลว

มันเป็นประเพณีที่ดีของ eopia คิดและกล้าหาญ แนวคิดการออกแบบทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าของ eopania และส่งผ่านแนวคิดหลักของ eopania ลูกค้าเป็นศูนย์กลางระบบธุรกิจ