บ้าน / ข่าวประชาสัมพันธ์

เวทีแสดง

วันเดือน


เพื่อร่วมมือกับการถ่ายทอดสดของเครือข่ายนิทรรศการในช่วง 2020 ระบาดเราได้ตั้งสถานี T ใน Jinjiang Hall


เพื่อนร่วมงานในแผนกออกแบบฝ่ายผลิตและฝ่ายขายรวมทั้งชายและหญิงจะแสดงรองเท้าผู้ชายรองเท้าผู้หญิงและรองเท้าเด็กในนิทรรศการนี้