บ้าน / ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเกิดพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอีโอไอบริษัทฯจัดงานเลี้ยงวันเกิดให้กับพนักงานทุกเดือนเพื่อฉลองวันเกิดดอกไม้และเค้กเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวันเกิ


กุมภาพันธ์นี้เป็นวันเกิดของนางสาวไช่เธอเป็นเพื่อนร่วมงานในแผนกออกแบบของเรา เธอรู้สึกถึงความปรารถนาในวันเกิดของทุกคน ที่อีโอปาทุกคนปฏิบัติกับคนรอบข้างเหมือนเป็นครอบครัว รักชีวิตรักงาน