การจัดซื้อวัสดุ

We also focus on raw material purchasing including upper, outsole,กล่องรองเท้าซับในและเชือกผูกรองเท้า เราไม่ได้เป็นเพียงผู้จําหน่ายรองเท้าแต่ยังเชี่ยวชาญในการประชาสัมพันธ์วัตถุดิบ สั่งซื้อสินค้า พื้นรองเท้าด้านนอกกล่องรองเท้าซับในเชือกผูกรองเท้า